Sopbilen – En tur med retur

Många förknippar en sopbil endast med den bil som hämtar soporna ur sophuset eller från de gröna och bruna soptunnorna som står på villatomterna. De kommunala bolagen har fortfarande det som sin primära uppgift men när privata aktörer har kommit in på denna marknad har konkurrensen hårdnat och utbudet av tjänster ökat radikalt.

Störst i storstäderna

Framförallt är det de företag som erbjuder sophämtning i Stockholm, Göteborg och Malmö som har ett bredare sortiment av tjänster. Det beror troligtvis på att det är storstäder och att därmed är kundgruppen stor inom ett relativt litet område. Men framförallt handlar det om att tex. Stockholm är den stad där antalet bilar per 1000 invånare är som lägst i förhållande till hela Sverige. De klarar sig bra med en lokaltrafik som går med mycket täta mellanrum. Problemet kommer då när personerna ska transportera bort skräp efter t.ex. ombyggnationer eller dödsbon.

Det är i dessa tillfällen som privata sophämtningsföretag anlitas.

Ett brett utbud

Den som vill få sina sopor bortforslade har flera olika alternativ. Antingen kan man hyra in s.k. Big Bags. Det är mycket stora kassar som liknar IKEA-kassarna men är betydligt större. De rymmer flera kubik och är lätta att packa med olika sorters skräp. Med dessa kassar får man göra det mesta jobbet själv och eftersom många vill undvika det väljer de något annat alternativ.

Det är då vanligare att köpa in hela tjänsten dvs att sophämtningsbolaget packar allt och sedan tar rätt på allt avfall. Detta kan de göra oavsett om det gäller ett dödsbo, ett kontor eller vid renovering. Den stora fördelen är att de även kan ta hand om sekretesspapper på ett säkert sätt vilket gör att man slipper stå framför papperstuggen i timtal om ett större kontor ska läggas ner.

Att anlita sophämtning är även bättre ur ett miljömässigt synsätt eftersom dessa bolag är experter på att sortera upp avfallet i rätt återvinningscontainer. Detta oavsett om det gäller miljöfarliga vätskor, elavfall eller trädgårdsavfall.

Sopbilens funktioner har därmed ökat betydligt med åren även om grundidé är densamma – de tar hand om dina sopor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *