Heter det datacenter, data center, data hall eller datorhall?

serverhallEn del kallar dem för språkpoliser, andra säger ordfascister men oavsett ord så är dessa personer väldigt ”duktiga” på att hitta syftningsfel och ord som används på fel sätt. För att undvika att de ska kunna hacka på orden ska nu begreppen redas ut.

Datacenter – Ordet data har egentligen inte något med en dator att göra. Data är i grunden en mängd information. En person som samlar in statistiska undersökningar samlar in data. Denna data kan sedan ligga till grund för vidare analys. Ordet datacenter däremot har med datorer att göra – och information. Ett datacenter är nämligen en plats där företag har sin IT-infrastruktur. Här får servrar samsas med hårddiskar och med andra ord – här är företagets all information inom IT.

Data center – En klassisk särskrivning av datacenter. Skulle orden skrivas med kommatecken emellan går det att få en helt annan betydelse ex Jag vill ha en data, center och en glass. Men särskrivet utan något komma är det fel.

Data hall – En annan särskrivning där målet till största sannolikhet var att skriva datahall. Detta är samma sak som datorhall även om datahall skulle kunna ha samma betydelse som datacenter, dvs en hall full med information.

Datorhall – När de första datorerna började byggas var de enormt stora och krävde både mycket energi och perfekt miljö för att fungera. Det blev dessutom väldigt varma vilket gjorde att man byggde speciella avkylningsfunktioner för att de inte skulle bli överhettade. Då dessa stora apparater inte gick att ha på ett företag satte man dem i stora hallar som man byggde om för att möta datorns speciella behov. Den första datahallen var därmed född. Dagens datahall har många likheter dessa första datahallar. Datorerna är visserligen inte lika stora längre men för att de ska fungera maximalt krävs god kylning och en bra miljö.

Vad som är rätt eller fel beror alltså på vad man vill säga…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *