Faktura – kort information

pengarVid försäljning av varor eller tjänster så måste nästan alltid en faktura utställas. En faktura fungerar som ett bevis på köpet för både säljaren och köparen och ska därför förvaras för att kunna användas som underlag vid t.e.x. bokföring. Det går att skicka en faktura både per post eller elektroniskt, men i fall en faktura skickas per e-post så måste kunden först ha godkänt detta.

Det finns många lagar och bestämmelser på hur en korrekt faktura ska vara utfärdad och vad en faktura ska innehålla. En bristfälligt ifylld faktura kan ställa till med problem vid bokföringen eller redovisningen av företagets intäkter, så det gäller att vara noggrann då man skriver en faktura. För att lättare skriva en faktura så kan man använda sig av en färdig fakturamall. Detta gör risken för att missa att fylla i någon detalj på fakturan mindre, eftersom fakturamallen innehåller alla de obligatoriska fälten som krävs på en faktura.

Ett annat alternativ är att använda ett faktureringsprogram som gör det både enklare och snabbare att skriva fakturor. Dessutom ger ett faktureringsprogram möjligheten att lättare få koll på alla fakturor och på så sätt även få full kontroll över kassaflödet och företagets ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *